WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

4 grudnia 2019 0 przez sex Masterka

Za sprawą grupy radnych z klubów Czysta i Właściwości i Obywatelskiego Kołobrzegu Jacka Woźniaka, na najdroższej sesji samorządowcy ponownie pochylą się nad sprzedażą działek dla ośrodka Caritas. Projekt uchwały wprowadzony przez radnych zakłada 99 procentową zniżkę dla organizacji. O przychylność pozostałych samorządowców w obecnej potrzebie prosił, na spotkaniu komisji budżetowo-gospodarczej, ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

 

Podczas spotkania komisji, ksiądz Roda opowiadał o działalności ośrodka charytatywnego przy ul. Aniołów Stróżów, która działa nie tylko korzyści dla niemowlęta i młodzieży z regionu i zza wschodniej granicy. Jak mówił dyrektor, ośrodek bierze udział również w kilku projektach charytatywnych skierowanych do głów najbardziej chcących. – Służy on role charytatywno-opiekuńczą – prowadził do radnych, oświadczając, że zakupienie rzeczonych nieruchomości jest nieodzowne do działania niezbędnych prac modernizacyjnych przy budynku (m.in. melioracji dop.red.). – Odpowiadając na pytanie, czy chcemy sprzedać działki po ich zużyciu czy zakupieniu, odpowiadam; nie jesteśmy takiej decyzji, ani tytułu, bo zaprzeczylibyśmy swojej misyjności(…). Ten ośrodek jest urządzeniem dla nas, aby mogli robić zajęcia dla niemowlęta, osób potrzebujących czy wykluczonych – tłumaczył ksiądz.

Organizację wspierał Jacek Woźniak, który wskazywał, że żadna z działek, które Caritas chce kupić po atrakcyjnej cenie, nie stanowi samodzielnego terenu, a jedynie dostęp do tego ośrodka. Wyjaśniał również, że zapisy zagospodarowania przestrzennego wykluczają możliwość zastosowania tych regionów do użytków komercyjnych czy biznesowych. – Są tam dopuszczone jedynie usługi sakralne i kultury – podkreślał Woźniak.

Radni Nowego Kołobrzegu byliśmy więcej wątpliwości. Padły proszenia o komercyjną działalność ośrodka, uiszczanie przez niego wartości uzdrowiskowej, a też systemy na dolę. – Sprowadzają się przypadki, że organizacje kościelne otrzymują bonifikatę, i następnie sprzedają działki komercyjnie – mówiła Agnieszka Trafas, przewodnicząca komisji.
Zdanie na ów materiał wyraziła również Ewa Pełechata wiceprezydent do rzeczy gospodarczych. – Jako magistrat nie jesteśmy nic przeciwko sprzedaży tych działek, jednak bez bonifikaty – powiedziała urzędniczka.
Ostatecznie, większością głosów wybrano do celu uchwały poprawkę, która kupi na aukcję działek dla Caritasu, jednak bez bonifikaty. Zgłosiła ją radna Trafas.

Ksiądz Roda zapowiedział, że nastąpi w obecnej potrzebie podczas najbliższej sesji Rady Miasta.